Rangkuman Berempati Itu Mudah Menghormati Itu Indah

 Rangkuman

1. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain.

2. Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain, membayangkan seandainya dia adalah aku, berlatih mengorbankan milik sendiri, dan membahagiakan orang lain.

3. Ketika orang tua masih hidup cara menghormatinya:

a. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat,

b. Membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihatnya,

c. Membantu kehidupan ckonominya.

4. Ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah:

a. Melaksanakan wasiatnya,

b. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua,

c. Menjaga nama baik mereka,

5. Cara berbakti kepada guru, antara lain dengan bersikap:

a. Rendah hati, sopan, dan menghargai,

b. Melaksanakan nasihatnya,

c. Mengucapkan salam apabila bertemu,

d. Memperhatikan apabila diajak bicara di kelas,

e. Melaksanakan perintahnya dengan ikhlas.